Det Norske Akademis Ordbok

blokktrinn

blokktrinn 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
bygningsfag
 trappetrinn laget av hel blokk (og ikke sammensatt av flere deler)