Det Norske Akademis Ordbok

blæretrekkende

blæretrekkende 
adjektiv
ETYMOLOGI
annet ledd presens partisipp av trekke
BETYDNING OG BRUK
medisin, farmakologi, om legemiddel
 som trekker opp (danner) blærer i huden
EKSEMPEL
  • blæretrekkende plaster
SITATER
  • [hvitveisen kan] bruges som et blæretrækkende middel
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV,1 104)
  • [maursyre] virker sterkt etsende og blæretrekkende på huden
     (Dagbladet 17.03.1997/12)