Det Norske Akademis Ordbok

blåvedskade

blåvedskade 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
skade på tømmer som følge av blåved