Det Norske Akademis Ordbok

blåsnipp

blåsnipp 
substantiv
ETYMOLOGI
etter engelsk blue-collar 'blåkrage'; fargebetegnelsen viser til arbeidernes blå dongeriklær; jf. hvitsnipp
BETYDNING OG BRUK
blå snipp
SITATER
  • blåsnippene [i USA] blir hvitsnipper
     (Farmand 1957/25/34/2)
  • «Typisk blåsnipp» sier han om oppveksten sin. Faren … var murer og moren … jobbet i kafeteriaen
     (VG Helg 03.11.2007/68)