Det Norske Akademis Ordbok

begynnerbok

begynnerbok 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
skolevesen
SITAT
  • i engelsk har Sørensen veiledet sin klasse frem til side 63 i Brekkes begynnerbok
     (Tore Rem Sin egen herre 44 2009)