Det Norske Akademis Ordbok

befolkningsnedgang

befolkningsnedgang 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd nedgang
BETYDNING OG BRUK
tallmessig tilbakegang i befolkning
SITAT
  • Solør er et distrikt som har befolkningsnedgang over lang tid på grunn nedleggelser og utflagging av viktige industriarbeidsplasser
     (Nationen 30.10.2017/14)