Det Norske Akademis Ordbok

bedriftsutvalg

bedriftsutvalg 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
administrasjon
 utvalg med representanter for ledelse og ansatte i bedrifter med minst 100 ansatte, som bl.a. skal arbeide for trivsel, effektivitet og godt miljø
SITAT
  • medlemmene i bedriftsutvalg og arbeidsmiljøutvalg mener de ikke får tidlig nok medvirkning og innsyn
     (aftenposten.no 16.03.2015)