Det Norske Akademis Ordbok

autarki

autarki 
substantiv
BØYNINGet; autarkiet, autarkier
UTTALE[æutarki:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
sammenfall av gresk autarkeia 'uavhengighet; nøysomhet' og autarkhia 'eneveldig styre', sammensatt av aut-, se auto-, og dels avledet av arkhein 'styre, herske, regjere', dels av arkein 'være i stand til, være tilstrekkelig'
BETYDNING OG BRUK
enevelde
; diktatur
SITAT
  • et kapitalistisk autarki, hvor monopolistene sitter og trekker i trådene
     (Kongsvinger Avis 1971/16/2/2)
økonomi
 selvforsynthet
; uavhengighet
filosofi, teologi, især om ideal hos tenkere i antikken
 det å være seg selv nok
; selvtilstrekkelighet
UTTRYKK
Guds autarki
den kristne tanken at Gud eksisterer, erkjenner og handler uavhengig av noe utenfor seg selv