Det Norske Akademis Ordbok

auksjonsmøte

auksjonsmøte 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
møte hvor det avholdes auksjon
jus
 rettsmøte for å holde tvangsauksjon
SITAT
  • namsmannen … forbereder og holder auksjonsmøtet
     (lovdata.no (Lov om tvangsfullbyrdelse) 23.01.2015)