Det Norske Akademis Ordbok

auke

Likt stavede oppslagsord
auke 
substantiv
UTTALE[æu`kə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til auke (verb)
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
SITATER
  • [det blir foreslått] en viss auke i fradragene
     (Verdens Gang 1948/81/1/2)
  • en sterk auke i behovet for bygningsarbeidskraft
     (Ottar Brox Norge mot tusenårsskiftet 62 1994)