Det Norske Akademis Ordbok

atlantisme

atlantisme 
substantiv
BØYNINGen; atlantismen
UTTALE[atlanti´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter engelsk atlanticism; jf. atlantisk og suffikset -isme
BETYDNING OG BRUK
politikk, om norske forhold under den kalde krigen
 holdning, ideologi som gikk inn for norsk medlemskap i NATO og så organisasjonen først og fremst som en allianse av nordatlantiske land
 | jf. atlantisk
holdning, ideologi som går inn for (militær, politisk, økonomisk) tilknytning vestover (til Vest-Europa og USA)
EKSEMPEL
  • italiensk atlantisme tok til orde for medlemskap i NATO og tilslutning til Marshallplanen