Det Norske Akademis Ordbok

asynkrongenerator

asynkrongenerator 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
maskinteknikk
 type vekselstrømsgenerator; i prinsippet en asynkronmotor tilknyttet strømnettet, drevet som en generator
; induksjonsgenerator