Det Norske Akademis Ordbok

asfaltmasse

asfaltmasse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
bygg og anlegg
 masse av asfalt
SITATER
  • dumpet ett tonn asfaltmasse i nasjonal laksefjord
     (nrk.no 02.10.2014)
  • [vedlikeholdsarbeid omfatter] en runde med fylling av hull i veien med asfaltmasse på høsten
     (skrovle.no (Nedre Kviståsvegen Veilag) 2011)
teknikk
 tjæretype til korrosjonsbeskyttelse av rør