Det Norske Akademis Ordbok

arbeidsmobilisering

arbeidsmobilisering 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
især om forhold i Norge under den tyske okkupasjonen 1940–1945
 mobilisering til tvungen arbeidstjeneste
SITAT
  • i mai 1944 gikk Nasjonal Samling inn for å hjelpe tyskerne ved mobilisering av norsk ungdom, såkalt «arbeidsmobilisering»
     (Festbok til Olav Angell 116 Jon Bing 2002)