Det Norske Akademis Ordbok

arbeidsmobilisere

arbeidsmobilisere 
verb
BØYNINGarbeidsmobilisering
BETYDNING OG BRUK
især om forhold i Norge under den tyske okkupasjonen 1940–1945
 innkalle til tvungen arbeidstjeneste
SITAT
  • mest i adjektivisk perfektum partisipp
     
    Norges arbeidsmobiliserte ungdom
     (Norsk Tidend 1944/49/5/3–5)