Det Norske Akademis Ordbok

arbeidsgiverorganisasjon

arbeidsgiverorganisasjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
organisasjon som representerer arbeidsgivere, særlig overfor arbeidstagere (i lønnsforhandlinger o.l.)
 | til forskjell fra arbeidstagerorganisasjon
EKSEMPEL
  • NHO er en sammenslutning av norske arbeidsgiverorganisasjoner