Det Norske Akademis Ordbok

ansettelsestid

ansettelsestid 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
den tid man har vært ansatt