Det Norske Akademis Ordbok

anleggsgartneri

anleggsgartneri 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
hagebruk
 anleggsgartnerfirma