Det Norske Akademis Ordbok

anklageskrift

anklageskrift 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 rettslig dokument som beskriver den straffbare handling som en siktet person er anklaget for
SITATER
 • jeg gjør det som et offentlig anklageskrift – jeg legger deres statistikker ved siden av mine egne – jeg anklager dem helt enkelt for mord alle sammen!
   (Jens Bjørneboe Semmelweis 76 1968)
 • det lages et anklageskrift mot fosterforeldrene i Tyrkia. De to nordmennene siktes for brudd på både tyrkisk straffelov og straffeprosesslov
   (Stavanger Aftenblad 20.12.2011)
skrift som retter (ikke-rettslige) anklager mot noe eller noen
 | jf. pamflett
SITATER
 • Augustin [påbegynner] avfattelsen av de to anklageskriftene mot manikeerne
   (Trond Berg Eriksen Augustin 123 2000)
 • Emile Zola offentliggjorde sitt berømte anklageskrift J’accuse i 1898
   (nrk.no 08.03.2013)