Det Norske Akademis Ordbok

ankerjern

ankerjern 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd anker
BETYDNING OG BRUK
bygg og anlegg
 fellesbetegnelse for stålstenger som brukes for å styrke og feste bygningsdeler til hverandre eller for å forankre dem til byggegrunnen
elektro
 anker