Det Norske Akademis Ordbok

andaktslitteratur

andaktslitteratur 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
litteratur til bruk i andakter
SITAT
  • naar man kjender den trælddomsaand … i vor andagtsliteratur, [finner man Petter Dass sine] arbeider mærkelige
     (J.S. Welhaven Samlede Digterverker IV 201)