Det Norske Akademis Ordbok

anarki

anarki 
substantiv
BØYNINGet; anarkiet, anarkier
UTTALE[anarki:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk anarkhia 'mangel på regjering; ulydighet mot herskerne'; til anarkhos 'uten anfører eller hersker'; av an- og en avledning av arkhos 'anfører, hærfører'
BETYDNING OG BRUK
samfunnssystem hvor det ikke eksisterer noen (sterk sentral) statsmyndighet, og hvor de enkelte individer og frivillige sammenslutninger har stor selvstendighet
SITATER
 • det er formodentlig denne tilstand Proudhon tænker sig, naar han paastaar, at an-archi er den bedste forfatning
   (Marcus Thrane Arbeidere, forén dere! 83)
 • jf. boktittelen
   
  Anarkiets bibel
   (Hans Jæger 1906)
 • leve anarkiet! Ned med samfundsmoralen og lovene!
   (Lys og Skygge 1908/nr. 10/21 Kristian F. Biller)
   | fra historien «Den stjaalne Ballon»
 • anarki, mener [den franske forfatteren] Maurras, er den grunnskade som i våre dager undergraver både stat, kultur og individualitet
   (Lorentz Eckhoff Førerne i vår tids franske litteratur 169 1928)
 • anarkiet er uttrykk for opprøret mot et språkdiktat, mot stiv formalisme, som la folket i spenntrøye
   (Aksel Sandemose Bakom står hin Onde og hoster så smått 57 1976)
 • Jæger … oppkaster til slutt det tankeeksperiment at anarkiet i løpet av et halvt snes år kan komme til makten [og] dekretere eiendomsrettens og pengenes avskaffelse
   (Ketil Bjørnstad Jæger 727 2001)
lovløse tilstander i sin alminnelighet
; lovløshet
SITATER
 • anarki og pøbelherredømme
   (Alexander L. Kielland Fortuna 148 1884)
 • det vil bli kaos, det rene anarki
   (Kjetil Stensvik Østli Politi og røver LBK 2009)