Det Norske Akademis Ordbok

analogteknikk

analogteknikk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
elektronikk, teknikk
 teknikk som bygger på kontinuerlig, lovmessig variasjonsforhold mellom forskjellige fysiske størrelser
 | jf. digitalteknikk)
SITAT
  • hovedforskjellen mellom analogt og digitalt [TV], er at analogteknikk baserer seg på radiobølger, mens digitalteknikk er en datastrøm av 0-er og 1-ere
     (elektronikkbransjen 28.06.2007)