Det Norske Akademis Ordbok

amerikansk-engelsk

Likt stavede oppslagsord
amerikansk-engelsk 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
som gjelder engelsk språk slik det brukes i USA
 | til forskjell fra britisk-engelsk