Det Norske Akademis Ordbok

ambisjon

ambisjon 
substantiv
BØYNINGen; ambisjonen, ambisjoner
UTTALE[ambiʃo:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via fransk ambition, fra latin ambitio (genitiv ambitionis), avledet av ambire, grunnbetydning 'gå omkring (for å verve stemmer, søke embete o.l.)'
BETYDNING OG BRUK
foreldet, arkaiserende
 ærgjerrighet
; sosial forfengelighet, æresyke
SITATER
 • I skal erholde den satisfaction, som Eders ambition forlanger
   (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 8 1900)
 • aldrig hadde hun hat courage til at røbe sin daaraktige ambition
   (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 7 1923)
UTTRYKK
honnett ambisjon
 (etter tittelen på Holbergs komedie Den honette ambition)
litterært
 overdreven (og latterlig) ærgjerrighet i form av lyst til å oppnå titler eller heve seg over sin stand
 • et genealogisk byrå … som levde av å tjene godtfolks honnette ambisjon for fine stamtavler og våpenskjold
   (Wilhelm Munthe Litterære falsknerier 107–108 1942)
 • folk av honnett ambisjon
   (Johan Falkberget Kjærlighets veier 514 1959)
i flertall
 
ambisjoner
 mål, planer om å oppnå noe som krever stor innsats
 | jf. ambisiøs
EKSEMPLER
 • ha store, høye ambisjoner
 • ha politiske, kunstneriske ambisjoner
 • mangle ambisjoner
SITATER
 • jeg mangler altså denne viktige egenskapen som kalles oppdrift, framdrift, ambisjoner
   (Torfinn Haukås Svindlere 189 1976)
 • samtidig som man liksom ikke skulle ha ambisjoner, lå det uuttalt krav i luften «om å bli til noe»
   (Aftenposten 1982/61/7/2)
 • Shanghai har ambisjoner om å bli et større økonomisk kraftsenter enn Hongkong
   (Arne Olav Brundtland Gift med Gro 52 1996)
 • det [hadde] skjedd noe dramatisk med Gerhardsens personlige ambisjoner i løpet av krigsårene
   (Hans Olav Lahlum Noen av oss har snakket sammen LBK 2010)
konkret mål
SITATER
 • forfattere som har hatt som uttrykt ambisjon å «skrive sitt liv»
   (Tore Rem Sin egen herre XVIII 2009)
   | fra forord
 • ambisjonen [for floraen Svensk botanik] var å illustrere og omtale alle vekster som var hjemmehørende i Sverige
   (Anne Sverdrup-Thygeson Skogen 8 2023)