Det Norske Akademis Ordbok

aluminiumsproduksjon

aluminiumsproduksjon 
substantiv
VARIANTaluminiumproduksjon
BETYDNING OG BRUK
produksjon av aluminium
SITAT
  • departementet foreslo og Stortinget besluttet at kraften skulle nyttes til aluminiumsproduksjon i Årdal
     (Verdens Gang 22.10.1946/4)