Det Norske Akademis Ordbok

altsammen

altsammen
BETYDNING OG BRUK
se sammen