Det Norske Akademis Ordbok

alterutstyr

alterutstyr 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
utstyr på alter som brukes under gudstjeneste
SITAT
  • til alterutstyret hører kalk og disk, vinkanne og brødeske, gudstjenestebøker, lys og eventuelt krusifiks
     (m.kirken.no 26.10.1990)