Det Norske Akademis Ordbok

alterlys

alterlys 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kirkevesen
 lys til å sette på (eller ved) alteret
SITATER