Det Norske Akademis Ordbok

alluvial

alluvial 
adjektiv
BØYNINGalluvialt
UTTALE[aluvia:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av alluvium med suffikset -al
BETYDNING OG BRUK
geologi
 oppskyllet av vann
; avleiret
SITATER
 • gullpartiklene glitret i det alluviale lag helt mot fjellskråningen
   (Øvre Richter Frich Gullåren (1936) 127)
 • overført
   
  jeg lot alt sile ned over meg; min ånd er alluvial
   (Agnar Mykle Mannen fra Atlantis 26)
UTTRYKK
alluvial avsetning/avleiring/dannelse/sediment
avleiring dannet etter istiden
 | jf. elveavsetning
 • dalbunnen utgjor en bred slette bestående av alluviale avleiringer
   (Fredrik Barth Manifestasjon og prosess 146 1994)
alluvial flate
liten elveslette langs en elv, bygd opp av flomavleiringer
alluvial slette
(nylig dannet) elveslette, bygd opp av vanntransportert materiale
 • fra Bangkok til Raheng er der en afstand af tre breddegrader, og den alluviale slette her er sikkerlig et af de frugtbareste dalstrøg i verden
   (Carl Bock Templer og Elefanter 355 1884)
alluvialt gull
gull som opptrer i elveavsetninger