Det Norske Akademis Ordbok

allmuefolk

allmuefolk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
foreldet, eller arkaiserende om eldre forhold
SITAT
  • en gruppe allmuefolk [sendte] inn en klage på sognepresten til biskopen i Christiania
     (Trygve Riiser Gundersen Haugianerne 551 2022)