Det Norske Akademis Ordbok

allmennpreventiv

allmennpreventiv 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 som gjelder allmennprevensjon
EKSEMPEL
  • dommen antas å få allmennpreventiv virkning
SITATER
  • det almenpreventive hensynet: Straffen er også moralpropaganda for folket
     (Finn Alnæs Koloss 203 1963)
  • hverken allmennpreventive eller individuelle hensyn tilsa at det idømmes ubetinget fengselsstraff
     (Bergens Tidende 1971/76/2/4)
  • dommene forteller alle at det er nødvendig å reagere strengt av allmennpreventive grunner
     (Cecilie Høigård Gategallerier LBK 2002)