Det Norske Akademis Ordbok

allmennlingvistikk

allmennlingvistikk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 gren av lingvistikk som tar for seg (menneskelige) språk generelt