Det Norske Akademis Ordbok

allmenninteresse

allmenninteresse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sak, interesse av allmenn betydning
 | til forskjell fra særinteresse
SITATER
 • regjeringen er … det naturlige udtryk for de overveiende almeninteresser
   (Stavanger Aftenblad 08.03.1900/1)
 • [å la] de store almeninteresser vike for … lokalhensyn
   (Norske Intelligenssedler 26.04.1915/2)
 • i sak etter sak tilfredsstilles næringsinteresser på bekostning av allmenninteresser
   (tb.no (Tønsbergs Blad) 11.10.2001)
interesse, omtanke, engasjement for det allmenne vel, for samfunnets fellesskap
SITAT
 • [den avdøde entreprenøren var] et lysende exempel paa driftighed, fremsyn og almeninteresse
   (Aftenposten 05.09.1914/1 Sam Eyde)
allmenn, utbredt interesse (for noe), opptatthet (av noe)
SITATER
 • [kunstforeningene] bidrage betydeligt til at udbrede almeninteresse for kunsten
   (Morgenbladet 29.12.1843/2)
 • vække og fremme almeninteressen for [lokalhistorie] ute blandt bygdefolket
   (Hedemarkens Amtstidende 09.05.1919/1)