Det Norske Akademis Ordbok

allegro

Likt stavede oppslagsord
allegro 
substantiv
BØYNINGen; allegroen, allegroer
UTTALE[ale:´gro]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
substantivering av allegro
BETYDNING OG BRUK
musikk
 sats eller stykke som skal spilles allegro
; allegrosats
SITATER