Det Norske Akademis Ordbok

alkoholskatt

alkoholskatt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
skatt på alkoholholdige drikkevarer
 | jf. alkoholavgift
SITATER
  • bensin-, tobakk- og alkoholskatten [her i landet] er i store trekk den samme som i Sverige
     (VG 29.11.1969/15)
  • høyere alkoholskatter gjør at det er store gevinster å hente for aktører i det svarte markedet
     (Dagens Næringsliv 21.10.2014/33)