Det Norske Akademis Ordbok

alkoholpolitikk

alkoholpolitikk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
politikk som gjelder salg av alkohol
SITATER