Det Norske Akademis Ordbok

alkoholforskning

alkoholforskning 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
vitenskapelig forskning vedrørende alkohol og alkoholbruk og dens betydning for individ og samfunn
SITATER
  • Johan Scharffenberg Frihet og menneskeverd 41
  • Statens institutt for alkoholforskning har påvist at det avgiftsfrie salget øker det totale alkoholforbruket
     (Adresseavisen 09.08.2014/7)