Det Norske Akademis Ordbok

alkoholavhengighet

alkoholavhengighet 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
medisin
 avhengighet av alkohol med fysiske og psykiske abstinenssymptomer ved manglende alkoholtilførsel