Det Norske Akademis Ordbok

algeoppblomstring

algeoppblomstring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
brå og sterk økning i mengden av alger i sjø eller ferskvann
SITATER
  • dessuten kan det bygges opp et varslingssystem som kan fortelle om forurensningsfare og algeoppblomstringer i god tid slik at mottiltak kan settes inn
     (Nordlys 10.10.1988/17)
  • Vansjø får til tider algeoppblomstring, og blir satt under press fra både landbruk og klimaendringer
     (Sarpsborg Arbeiderblad 16.02.2015/17)