Det Norske Akademis Ordbok

alfabetisme

alfabetisme 
substantiv
BØYNINGen; alfabetismen
UTTALE[alfabeti´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dannet som motsetning til analfabetisme
BETYDNING OG BRUK
voksen befolknings ferdighet i å lese og skrive, målt i prosent
SITATER
  • basert på forhold som velstand, alfabetisme og antatt levetid rangeres land. Fra 1996 til 1997 falt Botswana 25 plasser på denne indeksen
     (Æskulap 1999/nr. 3/32)
  • da det vestromerske riket brøt sammen på 400-tallet, sank alfabetismen dramatisk i Europa. Skolesystemer forvitret og en stor litteratur gikk i glemmeboken
     (Klassekampen 04.01.2014/36 Kristin B. Aavitsland)