Det Norske Akademis Ordbok

aldersadekvat

aldersadekvat 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
som er på høyde med jevnaldrendes utvikling, prestasjoner e.l.
 | jf. adekvat
SITATER
  • elevene har … ikke fått sjansen til å … lære å lese og skrive, og de sitter følgelig ikke inne med fagkunnskapene og har ikke et aldersadekvat, skoleutviklet morsmål
     (cappelendamm.no 2013)
  • den voksne svikter sitt mandat som oppdrager når vedkommende ikke har noen forventninger til aldersadekvat atferd eller ansvarlighet hos barn
     (aftenposten.no 07.03.2014)