Det Norske Akademis Ordbok

alarmpipe

alarmpipe 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fagspråk
 automatisk damppipe på dampmaskiner som varsler lav vannstand i kjelen