Det Norske Akademis Ordbok

akuttfase

akuttfase 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kritisk, akutt fase, ved sykdom, ulykke, brann e.l.
SITATER
  • jubilanten har … ledet arbeidet med nasjonale retningslinjer for hjerneslagbehanding i akuttfasen
     (Aftenposten 28.11.2012/14)
  • da vi kom til stedet var operasjonen i en akuttfase, der man ennå ikke hadde kontroll over havaristen
     (Vesteraalens Avis 12.09.2009/9)