Det Norske Akademis Ordbok

aktuar

aktuar 
substantiv
BØYNINGen; aktuaren, aktuarer
UTTALE[aktua:´r]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin actuarius 'hurtigskriver; regnskapsfører', avledet av actus; se akt
BETYDNING OG BRUK
jus, om eldre forhold
 rettsskriver
forsikring
 ekspert i forsikringstekniske beregninger (som gjennom universitetsstudium har skaffet seg aktuarkompetanse)
; forsikringsmatematiker
SITATER
  • for å kunne fastsette en riktig pris på forsikringen i forhold til den risikoen forsikringsselskapet utsettes for benyttes ofte en aktuar
     (unisonforsikring.no 2014)
  • han viser til at også aktuarer som skal beregne fremtidige pensjoner nå opererer med historisk lave renter i årevis fremover
     (e24.no 23.03.2015)