Det Norske Akademis Ordbok

aktivkontor

aktivkontor 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd aktiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 kontor i den administrative avdeling av Finansdepartementet, som bl.a. hadde med statens utestående fordringer å gjøre