Det Norske Akademis Ordbok

aktivitetsplikt

aktivitetsplikt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om person som er forsørget av det offentlige
 plikt til å utføre en nærmere bestemt virksomhet
SITATER
 • for at pensjonistfangene ikke skal drive dank og klekke ut tvilsomme planer, forberedes nå en aktivitetsplikt også for denne gruppen
   (Aftenposten 15.10.1988/29)
 • lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
   (Namdalsavisa 11.04.2015/9)
om institusjon, bedrift
 plikt til å handle, treffe tiltak
SITATER
 • skolene pålegges en konkret aktivitetsplikt når de oppdager krenkelser og mobbing
   (Aftenposten 06.04.2015/2)
 • en av de aller viktigste endringene er forslaget om aktivitetsplikt. Forslaget innebærer at alle virksomheter og bedrifter, samt alle organisasjoner har en plikt til å arbeide for økt likestilling på sitt område
   (Nordlys 03.05.2001/3)
fiske
 krav knyttet til rett til å drive kommersielt fiske på norskekysten
SITAT
 • aktivitetsplikten som påhviler store laksekonsern … som i kraft av sin størrelse er forpliktet til å ha norsk videreforedling, lærlinger og trainee-ordninger
   (Nordlys 26.03.2015/33)