Det Norske Akademis Ordbok

akt

Likt stavede oppslagsord
akt 
substantiv
UTTALE[akt]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk acht; jf. akte
BETYDNING OG BRUK
foreldet, unntatt i faste uttrykk
 oppmerksomhet
UTTRYKK
gi akt (på)
ta hensyn (til), slik at det vises i ens adferd
; holde oppmerksomheten henvendt (på)
; rette oppmerksomheten (mot)
 • de som ikke gav akt på Herrens ord [om det kommende uværet], lot sine folk og sin buskap bli ute på marken
   (2 Mos 9,21)
   | 2011: de som ikke åpnet hjertet for Herrens ord
 • derfor må vi desto mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det
   (Hebr 2,1)
 • noget usynligt, der gav agt på hendes adfærd
 • giv nøje agt på denne fremmede
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 453 1873)
 • den anden kvinde talte til Vigdis, men … Vigdis gav ikke agt derpaa
   (Sigrid Undset Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 5 1909)
 • ingen gav akt paa Kristin
   (Sigrid Undset Kransen 49 1920)
 • jeg må behandle alt som blir sagt varsomt, jeg må gi akt på hvert ord som faller
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
giv akt
 | gi akt
1 
foreldet
 rett dere opp, hør etter, pass på e.l.
 | jf. rett
2 
kommando ved overlevering og overtagelse av kommandoen over en oppstilt avdeling (gitt av både avleverende og overtagende offiser), ved hilsing, paradering o.l.
 | jf. givakt
ta i akt
1 
litterært
 ta i betraktning
; ta hensyn til
 • det er dette, som du ikke har taget i act
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 416 1873)
 • [i] beskrivelsen av Becks kognitive terapi [har ikke] forfatteren … tatt i akt Wittgensteins poeng om at ords mening er deres bruk i språket
   (Tidsskrift for Den norske lægeforening 15.12.2005/125)
2 
om tid, arkaiserende
 utnytte
; benytte
 • en skal ta tiden vel iagt, for her har hver time sit bruk og sin sysselsættelse
   (Sigrid Undset Kransen 125 1920)
ta seg i akt
være forsiktig
; passe seg
 • jeg vil ha det vist, så ingen tør undskylde sig, men ta sig i agt for mig
 • nei det er nok bedst at tage sig iagt; forsigtighed er en stor dyd
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 249)
 • hvis de ikke tok seg i akt ville Franck i Bogstadveien miste en villig kunde og arbeidsplasser
   (Lars Saabye Christensen Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
foreldet, unntatt i faste uttrykk
 oppfatning
; mening
SITAT
 • af byrd er jeg Apis i landet, men Fellah i andres agt
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 184)
2.1 
anseelse
SITAT
 • på samme sted bør man ikke for længere tid slå sig ned; man mister i agt, hvad man vinder i kendskab
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 162)
UTTRYKK
være i akt og ære
bibelspråk, nå sjelden
 være høyt ansett
 • ekteskapet være i akt og ære hos alle
   (Hebr 13,4; 2011: holdes i ære)
 • det var en gaardmandskone [som hodeskallen hadde sittet på], og hun bar baade i agt og ære
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn (1870) 113)
stå (høyt) i akt
nå sjelden
 være høyt ansett
holde i akt (og ære)
litterært
 sette høyt
; verdsette
 • fordi han kjente bordets historie, men også fordi han hadde sans for godt håndverk, holdt August Arntzen bordet høyt i akt og ære
   (Odd Selmer Og verden var som ny LBK 1992)
 • i dag er samvittighetens stemme satt i skammekroken, også hos oss, et folk som i generasjoner har holdt den i akt og ære
   (Stavanger Aftenblad 25.02.2003/22)
2.2 
ærbødighet
 | jf. aktelse
SITATER
foreldet eller arkaiserende
 hensikt
; mening
SITATER
 • det var såmen ikke min agt at bedrage
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 150)
 • det er visselig ikke min agt at tvinge dig
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 38 1874)
 • det var hans agt at gifte sig strax
   (Alexander L. Kielland Fortuna 50 1884)
 • det var vor agt at nedlægge et lidet depot
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 427 1903)
 • far til dine frænder … som din agt var
   (Sigrid Undset Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 14 1909)
 • det er nu ikke min agt at vi skal sætte os ned på Formo straks
   (Sigrid Undset Kransen 115 1920)