Det Norske Akademis Ordbok

aksjeinnskudd

aksjeinnskudd 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 beløp som skal betales for hver aksje ved stiftelse av et aksjeselskap eller ved forhøyelse av aksjekapitalen
SITAT
  • trekker vi fra innbetalt aksjeinnskudd og legger til utbetalte utbytter så sitter [NN] trolig tilbake med minst 10 millioner kroner i gevinst
     (ta.no (Telemarksavisa) 17.06.2014)