Det Norske Akademis Ordbok

aksjeeier

aksjeeier 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
SITATER
  • Engels [var] funksjonær og aksje-eier i en fabrikk i Manchester
     (Lorentz Eckhoff En verden 153 1964)
  • han har misbrukt den tillit aksjeeierne har vist ham
     (Dag Solstad Medaljens forside 122 1990)